Dovoz kapalného dusíku pro Moravu


Dodávky kapalného dusíku k zákazníkům

 • Společnost Lineq dodává kapalný dusík na pracoviště zákazníků
 • Termín dodání od 24 hodin po objednávce nebo v dohodnutých termínech  nebo pravidelných intervalech
 • Jednorázově do 1000 l
 • Prohlášení výrobce o složení plynu dusík kapalný ke stažení — prohlášení výrobce LIN

Cena

 • 18 Kč/litr plus DPH
 • Poskytujeme slevy při pravidelných dodávkách podle místa a odebraného množství
 • Manipulační poplatek dle dohody

Kontakt

 • Dispečink: 724 115 290, tel/fax: 251 642 390, e-mail: lineq@lineq.cz
 • linka do provozovny Velké meziříčí: 724 757 366, tel/fax: 566 520 795
 • Přímá linka na řidiče: 776 715 601

Vlastní odběr kapalného dusíku na našich stáčecích místech

Cena

 • 14Kč/litr plus DPH. Minimální cena jednoho odběru 500Kč plus DPH
 • Poskytujeme slevy při pravidelných odběrech a podle odebraného množství

Instrukce pro první odběr

 • Minimální odběr:  za 35 litrů LIN a méně se účtuje 500Kč plus DPH, za 36 litrů LIN a výše se účtuje 14Kč/litr plus DPH
 • Pro odběr si připravte vhodné transportní Dewarovy nádoby a prostudujte bezpečnostní list LIN

Stáčecí místo

 • Velké Meziříčí, Průmyslová 2053
  • Doba odběru: dle telefonické domluvy

© copyright 2017 Lineq s.r.o.