Dovoz kapalného dusíku pro Moravu


Dodávky kapalného dusíku k zákazníkům

  • Společnost Lineq dodává kapalný dusík na pracoviště zákazníků
  • Termín dodání od 24 hodin po objednávce nebo v dohodnutých termínech  nebo pravidelných intervalech
  • Jednorázově do 1000 l
  • Prohlášení výrobce o složení plynu dusík kapalný ke stažení — prohlášení výrobce LIN

Cena

  • 18 Kč/litr plus DPH
  • Poskytujeme slevy při pravidelných dodávkách podle místa a odebraného množství
  • Manipulační poplatek dle dohody

Kontakt

  • Dispečink: 724 115 290, tel/fax: 251 642 390, e-mail: lineq@lineq.cz
  • linka do provozovny Velké meziříčí: 724 757 366, tel/fax: 566 520 795
  • Přímá linka na řidiče:  Ing. Pavel Pavlíček, 776 715 601

Vlastní odběr kapalného dusíku na našich stáčecích místech

Cena

  • 14Kč/litr plus DPH. Minimální cena jednoho odběru 500Kč plus DPH
  • Poskytujeme slevy při pravidelných odběrech a podle odebraného množství

Instrukce pro první odběr

  • Minimální odběr:  za 35 litrů LIN a méně se účtuje 500Kč plus DPH, za 36 litrů LIN a výše se účtuje 14Kč/litr plus DPH
  • Pro odběr si připravte vhodné transportní Dewarovy nádoby a prostudujte bezpečnostní list LIN

Stáčecí místo

  • Velké Meziříčí, Průmyslová 2053
    • Doba odběru: dle telefonické domluvy

© copyright 2017 Lineq s.r.o.